What we do

 

logo

 

คินอฟ อินโนเวทีฟ คือบริษัทออกแบบซอฟแวร์และแอพพลิเคชั่นของคนรุ่นใหม่ ที่ให้มากกว่าการบริการด้าน IT

เรามุ่งมั่นให้บริการลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างครบวงจร ตั้งแต่ การให้คำปรึกษาและร่วมกันพัฒนาปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน การบริหารจัดการและการวางแผนการตลาดในองค์กร การร่วมกันทำความเข้าใจและให้คำแนะนำเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมในองค์กร ตลอดจนการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาแบบ Super Solutions