[ JOB ] Art Director

Logo_Kinof_2

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขยัน หนักเอาเบาสู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่หาความรู้ พัฒนาตัวเอง
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop | Illustrator ได้เป็นอย่างดี
 • ชอบศึกษา Update Trend ใหม่ๆ ตลอดเวลา
 • มีความคิดนอกกรอบ และไอเดียสดใหม่อยู่เสมอ
 • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

เวลาทำงาน: 09:00 – 18:00 น.
วันปฏิบัติงาน:
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ทำงานที่ บริษัท คินอฟ อินโนเวทีฟ สำนักงานใหญ่ ถนนชิดลม

ขอบเขตงาน

 • สามารถคิดงานจากสิ่งที่ได้รับ Brief มาได้
 • คิด วางแผน Creative Concept ต่างๆ ในงานด้านสื่อออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธการตลาดและความต้องการของลูกค้าได้
 • ทำ Presentation Port / Demo / ตัวอย่างงานต่าง ๆ เพื่อเสนองานได้อย่างมืออาชีพสวยงาม พร้อมทั้งสามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนให้ตรงใจลูกค้าได้
 • ออกแบบและผลิต artwork ผ่านสื่อโฆษณาออนไลน์ (website, digital media, advertising) โดยใช้ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นในการพัฒนางานให้กับลูกค้า
 • ควบคุมคอนเซ็ปต์งาน ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เสนอแนะไอเดียในการทำงานให้กับทีม Interactive Design และทีมงานที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีความรู้พื้นฐานเรื่อง UX/UI จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครหรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุทธานัติ์  suttanut.t@kinofinnovative.com